Ağ Bakım Hizmetleri

Geniş Alan Ağı (WAN) Bakım Hizmetleri

Firmanıza özel Geniş Alan Ağı’nın (WAN) çalışma yapısı (topoloji) belirlenir. Firmalar için belirlenmiş olan yapı üzerinde maksimum performansı sağlamak amacı ile QOS ( Quality Of Services ) danışmanlığı da verilmektedir. QOS, hatlar üzerinde gidip gelen verinin, önem durumuna göre önceliklendirilmesini veya engellenmesini sağlayarak ofisleriniz arasındaki bağlantıların en iyi şekilde kullanılmasını düzenleyen sistemdir.

Firmanızın Geniş Alan Ağı (WAN) yapısında kullanılması en uygun modem, router gibi ofisleriniz arası iletişimin sağlanması için kullanılan ekipmanların belirlenmesi işlemleridir. Kullanılacak ürünler, firmanızın yakın gelecekteki ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenen, yapınıza en uygun ve en yeni ürünlerdir.

Firmanızın IP stratejik yapısının, kurulacak olan Geniş Alan Ağı (WAN) yapısı içerisindeki ofisleri, ofislerdeki kullanıcı sayıları, kullanılan sunucular, Yerel Alan Ağı (LAN) ekipmanları, sistemlerin yedeklenmesi stratejileri göz önüne alınarak belirlenmesidir.

Firmanızın geniş alan ağ yapısı içerisinde kullanılacak tüm ekipmanlar, konusunda uzman kişiler tarafından, IT yapınız için en uygun şekilde kurularak, sistem isteklerinizi karşılar şekilde teslim edilir. Sistemin gerekli seviyede çalıştığı gözlenene kadar işlemler tarafımızdan sürdürülür.

WAN Network Bakım Hizmetleri Kapsamı:

  • Router Kurulum
  • Modem Kurulum
  • XDSL Kurulumları

Kurulum ve danışmanlık verdiğimiz tüm sistemlere müşterilerimizle yaptığımız anlaşmalara göre 7/24 6/12 ya da 5/8 isteğe göre destek verilmektedir.

Yerel Alan Ağı (LAN) Bakım Hizmetleri

Firmanız içindeki kişisel bilgisayarlar, sunucular ve diğer ekipmanları arasındaki iletişim yapısıdır. Bu yapının ve yapıdaki ekipmanların belirli kriterlere göre planlanması Yerel Alan Ağ (LAN) danışmanlığı kapsamındadır. Yapınızın daha performanslı ve güvenli çalışması için yapının içerisinde sanal Yerel Alan Ağ yapıları oluşturma işlemidir.

Yerel Alan Ağ yapınızda kurulacak ya da güncellenecek ekipmanlar, firmanızın yakın gelecekteki ihtiyaçları göz önüne alınarak, yapınıza en uygun şekilde belirlenir.

Firmanızın yeni bir ofisinin kurulması veya sahip olduğunuz Yerel Alan Ağ yapısındaki kablolamanın yenilenmesi işlemlerinde, yapının belirlenmesini kapsar. Ofisinizde sağlıklı iletişimin sağlanması için en uygun kablo teknolojisinin ve yapısının uzman kişiler tarafından oluşturulmasıdır.

Network bakım hizmetleri kapsamında ayrıca Yerel Alan Ağ yapınızda bulunan tüm sistemlerin (Server, PC, Yazıcı gibi ), IP adreslemesi planlanarak, farklı gruplara ayırma işlemlerinin oluşturulmasını sağlamaktayız.

Firmanız için belirlenmiş olan Yerel Alan Ağ yapısı içerisinde kullanılacak tüm ekipmanlar, konusunda uzman kişiler tarafından yapıya uygun şekilde konfigürasyonu yapılarak, test edilmesi işlemlerini kapsar. Sistem gerekli seviyede çalışana dek kurulum işlemleri tarafımızdan sürdürülür.

Network bakım hizmetleri kapsamında kurulum ve danışmanlık verdiğimiz tüm sistemlere yaptığımız anlaşmalara göre 7/24, 6/12 ya da 5/8 isteğe göre destek verilmektedir.