KVKK Açık Rıza Metni

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla EGEBİMTES BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.   tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimizce size ait kişisel veriler şirketimize ait kayıtlarda : (microsoft ortamında tutulacağından bulutta yer alacak olup vereceğiniz açık rıza beyanınızla birlikte yurt dışına aktarılabilecektir. Işbu Verilerin elde edilme amacı kampanya faydalanmanızı sağlamak üzere iletişime geçmek ;fırsatları tarafınıza aktarmak olacaktır. Bu kişisel veriler şirket portal üzerinde tutulacak olup pazarlama yetkilisi tarafından görüntülenebilir olacaktır.

 İşbu kişisel verilerin elde edilme amacıyla 6698 sayılı kanunun 5. Maddesinin 1. Fıkrası gereği ilgili kişinin ‘’açık rızasının alınması ‘’ işleme şartına dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

 

AÇIK RIZA ONAYI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda , işlendiği belirtilen bana ait kişisel verilerimin şirketiniz çalışmalarının değerlendirmesi  , kampanya kapsamında işlenmesi amacıyla şirketiniz resmi kayıtlarında tutulmasına  onay veriyorum.

 

KVKK Açık Rıza Metni İndir